EUROPA

Širina: 140 cm

Težina: 410 g/m2

Sastav: 100% PES

Test abrazije: > 42.000

Cijena: 110 kn / metar dužni