ALKANTARA

Širina: 140 cm

Težina: 350 g/m2

Sastav: 100% PES

Test abrazije: > 90.000

Cijena: 45 kn / metar dužni