Koža Pampas

PAMPAS je goveđa koža koja je površinski korigirana prešom MADRAS.
Koža ima polumat i sjajnu površinu. Koža PAMPAS koristi se pri izradi raznih tapetarskih proizvoda te u kožnoj galanteriji.
Kože su u prosjeku veličine 3,0 – 4,5 m2 i debljine 0,9 – 1,0 mm.